FANDOM


Ang perang pinaghirapan natin ay hindi dapat mauwi sa pambayad utang lamang. Imbis, dapat nating matutunan kung paano natin ito palalaguin at nang sa gayon ay guminhawa ang ating pamumuhay na may malinis na hangaring makatulong sa kapwa.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.